Farmár zásobuje energiou 4000 domácností

Francúzsky farmár, ktorý nainštaloval na svojej farme na kopcoch Vosges solárne články, kryje energetickú potrebu asi 4000 domácností. Jean-Luc Westphal počíta s hojným vedľajším príjmom z predaja solárnej energie, pričom sa zaoberá hlavne chovom hydiny a pestovaním obilia.

Jean-Luc Westphal a jeho solárne články
Jean-Luc Westphal a jeho solárne články

Farma sa nachádza na severovýchode Francúzska, solárne pole nachádzajúce sa na jej území je jedným z najväčších integrovaných polí na svete. Pri týchto integrovaných typov sú články nielen pripevnené na strechy budov, ale sú aj vstavené v nich. Francúzska vláda podporuje tento typ solárnych článkov okrem iných dôvodov aj kvôli estetickosti, nakoľko boli veterné turbíny viackrát kritizované kvôli nepeknému vzhľadu.

Solárne pole na kopcoch Vosges je jedinečné svojimi rozmermi, avšak ako myšlienka nie je nová. Existuje čoraz väčšia skupinka farmárov, ktorí si svoje príjmy z poľnohospodárskej výroby dopĺňajú predajom solárnej energie.

Francúzsko si vytýčilo cieľ, že do roku 2020 zvýši podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie na 23 %. Štát farmárov podporuje vo výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov dlhodobými garantovanými nákupnými zmluvami.

Napriek nevýhodným úverovým podmienkam Jean-Luc Westphal dokázal presvedčiť banky, aby financovali 20 mil. eurový projekt, z ktorého farmár očakáva ročný príjem 2 mil. eur. Popri štátom garantovaných nákupných zmlúv bola pre banky rozhodujúcou hlavne veľkosť solárneho poľa – povedal Westphal.

V roku 2008 bolo vo Francúzsku vyrobených 25 MW energie pomocou slnečných článkov. Toto číslo v porovnaní s produkciou jadrových elektrární – 63260 MW – sa môže zdať veľmi malé, na druhej strane sa však produkcia energie zo solárnych článkov od roku 2006 každoročne zdvojnásobuje. Francúzska vláda plánuje do roku 2020 zvýšiť produkciu solárnej energie na 5400MW.

Zdroj: reuters.com

Súvisiace články

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *