Čo znamenajú recyklačné symboly na obaloch?

Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov. Číselné označenie Písomný znak – skratka Materiál Plasty 1 PET polyetylén tereftalát 2 HDPE polyetylén veľkej hustoty 3 PVC polyvinylchlorid 4 LDPE polyetylén malej hustoty 5 PP polypropylén 6 PS polystyrén Papier a lepenka 20 PAP vlnitá lepenka 21 PAP hladká lepenka 22 PAP papier Kovy 40 FE oceľ 41 ALU hliník Drevo 50 FOR drevo 51 FOR korok Textil 60 TEX […]

Continue Reading