Výsadba ďalších stromov by zvýšila množstvo zrážok v celej Európe

Výskum naznačuje, že výsadba ďalších stromov v rámci boja proti klimatickým zmenám v Európe by mohla zvýšiť aj množstvo zrážok. Nová štúdia zistila, že premena poľnohospodárskej pôdy na les by zvýšila letné dažde v priemere o 7,6 %.Výskumníci tiež zistili, že pridanie stromov zmenilo priebeh zrážok ďaleko po vetre od nových lesov.Autori sa domnievajú, že dodatočné dažde by mohli čiastočne kompenzovať nárast sucha, ktorý sa očakáva v dôsledku zmeny klímy. Zistenia o zvýšení zrážok sú čiastočne založené na pozorovaniach existujúcich modelov. Základné dôvody sú však menej jasné – pravdepodobne súvisia so spôsobom, akým lesy interagujú s oblačným vzduchom.Výsadba stromov sa […]

Continue Reading