Výsadba ďalších stromov by zvýšila množstvo zrážok v celej Európe

Výskum naznačuje, že výsadba ďalších stromov v rámci boja proti klimatickým zmenám v Európe by mohla zvýšiť aj množstvo zrážok.

Nová štúdia zistila, že premena poľnohospodárskej pôdy na les by zvýšila letné dažde v priemere o 7,6 %.
Výskumníci tiež zistili, že pridanie stromov zmenilo priebeh zrážok ďaleko po vetre od nových lesov.
Autori sa domnievajú, že dodatočné dažde by mohli čiastočne kompenzovať nárast sucha, ktorý sa očakáva v dôsledku zmeny klímy.

Zistenia o zvýšení zrážok sú čiastočne založené na pozorovaniach existujúcich modelov. Základné dôvody sú však menej jasné – pravdepodobne súvisia so spôsobom, akým lesy interagujú s oblačným vzduchom.
Výsadba stromov sa stala hlavným pilierom úsilia mnohých krajín na celom svete v boji proti zmene klímy.
Podľa premiéra Borisa Johnsona chce Spojené kráľovstvo do roku 2025 každoročne vysadiť približne 30 miliónov nových stromov.
Viacero štúdií sa zaoberalo celým radom pozitívnych aj negatívnych vplyvov, ktoré tento rozmach výsadby pravdepodobne prinesie.

Tento nový dokument sa zaoberá vplyvom premeny poľnohospodárskej pôdy v celej Európe na udržateľné lesy.
Autori využívajú štatistický model založený na pozorovaní na odhad, ako by zmeny v zalesňovaní ovplyvnili zrážky na celom kontinente.
Výskumníci zistili, že ak by došlo k 20 % nárastu lesov rovnomerne v celej Európe, zvýšilo by to miestne zrážky, najmä v zime, a väčší vplyv by to malo v pobrežných oblastiach.
Okrem lokálnych zrážok má však vysádzanie nových lesov vplyv aj na veternú oblasť. Vedci zistili, že zrážky v týchto lokalitách sa zvýšili najmä v letných mesiacoch.
Ak tieto dva vplyvy zhrnieme dokopy, v prípade, ktorý tím označuje ako realistický scenár zalesňovania, zistili, že celkový úhrn zrážok sa v lete zvýšil o 7,6 %.

Podľa hlavného autora Ronnyho Meiera z ETH Zürich je to pomerne významné zistenie. Má to vplyv aj na zmenu klímy.
“Pravdepodobne najhrozivejším signálom klimatickej zmeny, ktorý očakávame v súvislosti so zrážkami, je tento pokles letných zrážok, ktorý sa očakáva v južných častiach Európy, ako je Stredomorie,” povedal pre BBC News.
“A tam by podľa našej štúdie zalesňovanie viedlo k zvýšeniu zrážok. Takže zalesňovanie by bolo pravdepodobne veľmi prospešné z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.”

Autori však tiež upozorňujú, že zvýšené množstvo zrážok by mohlo mať potenciálne negatívne dôsledky tým, že by sa zvýšili zrážky, ktoré už boli ovplyvnené zmenou klímy, najmä v oblasti Atlantiku.
Autori uvádzajú, že príčiny týchto lokálnych a vzdialených vplyvov na zrážky sú neisté – poukazujú na to, že oblačný vzduch, ktorý produkuje dážď, má tendenciu zostávať dlhšie nad zalesnenými oblasťami. A drsnejší charakter týchto lesov môže spúšťať dážď.

“Les je oveľa drsnejší povrch ako poľnohospodárska pôda,” povedal Ronny Meier.

“Takže vyvoláva väčšiu turbulenciu na rozhraní medzi zemou a atmosférou a tiež les vyvíja väčší odpor voči atmosfére ako poľnohospodárska pôda.”
“Myslíme si, že tento odpor, táto vyššia turbulencia nad lesmi je pravdepodobne hlavnou príčinou toho, že v oblastiach s väčším počtom lesov nachádzame viac zrážok.”
Nové lesy majú tendenciu odparovať do atmosféry viac vlhkosti ako poľnohospodárska pôda a tento dodatočný prísun je hlavným dôvodom zvýšeného množstva zrážok v závetrí.
Podľa autorov skutočnosť, že stromy vysadené v jednej krajine môžu mať dôsledky v inej krajine, znamená, že svet by mal skutočne zvážiť všetky vplyvy toho, ako využívame pôdu.
Znovu sa tiež ukazuje, že myšlienka riešenia klimatických zmien pomocou stromov nie je taká jednoduchá, ako sa často vykresľuje.
“Výsadba stromov určite nie je rýchlym riešením klimatických zmien,” povedal profesor Wim Thiery zo Slobodnej univerzity v Bruseli v Belgicku, ktorý sa na novej štúdii nepodieľal.
“Pridávanie nových stromov alebo obnova stratených lesov nikdy nemôže nahradiť emisie skleníkových plynov vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív. V prvom rade musíme prestať tieto emisie produkovať.”
“Znižovanie emisií však nebude stačiť: ak chceme udržať otepľovanie pod hranicou 1,5 °C, budeme musieť aj aktívne odstraňovať uhlík z atmosféry. Z tohto pohľadu sa výsadba stromov javí ako potenciálny kandidát na vytváranie týchto negatívnych emisií, ale výsadba stromov by nikdy nemala byť ospravedlnením pre to, aby sme nekonali v oblasti znižovania našich emisií uhlíka všetkými možnými prostriedkami.”

Výskum bol uverejnený v časopise Nature Geoscience.

Zdroj: BBC

Súvisiace články

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *