Odpad náš každodenný…

Každodenný život pre Slovensko znamená 4571,64 t komunálneho odpadu denne, čo predstavuje 1 668 648 t ročne (v roku 2007).  Na jedného obyvateľa pripadá 309 kg za rok, teda 0,846 kg za deň. Keby každý obyvateľ znížil toto množstvo len o 5 g, celková ročná produkcia komunálneho odpadu (ďalej KO) by sa znížila o 10 990 t.

Podľa ŠÚ SR je množstvo vyseparovaných zložiek KO 16 kg na obyvateľa. Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu je na úrovni 15 kg. Od roku 2010 však obce a mestá  budú musieť zaviesť povinný separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpad). Väčšina obcí už v súčasnosti separuje minimálne jednu komoditu.

Keďže je u nás separácia ešte v nevyzretom štádiu, až 76 % komunálneho odpadu putuje „pod koberec“, čiže na skládky odpadov. Komunálny odpad je tvorený zo 70 % zmesových odpadov, z 10 % objemných odpadov, z 5 % drobného stavebného odpadu, z 5 % biologicky rozložiteľného odpadu a z 3 % papiera a lepenky. Minimálne posledné dva zložky by sa dali recyklovať, namiesto toho plytváme vlastnými peniazmi.

Niekoľko tipov, ako začať s prevenciou vzniku odpadov:

1. Používajte trvácnu nákupnú tašku z textilu, ktorú nezahodíte hneď po príchode z obchodu. Surovinou „igelitky“ je ropa, z nej sa na výrobu 88,5 bilióna plastových tašiek v minulom roku v USA spotrebovalo 12 miliónov barelov.

2. Minerálku kupujte v zálohovanej sklenenej fľaši. Škoda, že zálohované obaly stretneme už len v máloktorom obchode.

3. Pokúste sa zastaviť posielanie nevyžiadaných katalógov. Asi na to nebudete mať nervy, a možno sa to ani nezaberie, ale o pokus to stojí. Zavolajte do firmy, ktorá vás obťažuje proti vašej vôli, a zakážte im poslanie ďalších nezmyslov.

4. Kupujte toaletný papier z recyklovaného papiera. Veríte či nie, prechod na recyklovaný toaletný papier môže zmeniť svet. Keby každá domácnosť v USA si raz kúpila namiesto bežného toaleťáka štvorbalenie z recyklovaného papiera, eliminovali by s tým vznik desiatok ton chlórových zlúčenín (používajú sa na bielenie papiera), usporili by 1,35 bilión litrov vody, a zachránili by asi milión stromov pred výrubom.

5. Recyklovať, recyklovať. Využívajte separovaný zber vo vašom meste či obci v plnej miere. Akumulátory, nádoby od farbív, lakov a iných chemikálií odnášajte na zberný dvor. Bioodpad, ak máte možnosť, kompostujte. Vzniknutý humus môžete vysypať do záhrady alebo do neho vysadíte kvetiny. Skôr či neskôr si aj tak musíme zvyknúť na tento systém. Triedenie odpadu si môžete vyskúšať na http://egon.cx/projekte/trennts/ 🙂

Pomôcka: Restmüll = ostatný odpad (sivý), Altpapier = papier (červený), Leichtverpackung = ľahký obalový materiál (plasty – žltý), Metallverpackung = kovový obal (modrý), Biomüll = bioodpad (hnedý), Buntglasverpackung = farebné sklo (zelený), Weissglasverpackung = číre sklo (biely), Problemstoff Sammelstelle = zberné miesto problematického odpadu (nebezpečný odpad – oranžový). Hru začnete kliknutím na „jetzt spielen“, potom „weiter“.

Zdroje: www.thedailygreen.com, Správa o stave životného prostredia (MŽP SR, SAŽP, 2007)

Súvisiace články

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *