Čierne zlato

Objavenie ropy siaha tisíce rokov do minulosti. Podľa Hérodota bol pri stavbe Babylonskej veže používaný asfalt už pred viac ako 4000 rokmi – v neďalekom sídle Ardericca bola ropné nálezisko. Veľké množstvo ropy bolo nájdené pri rieke Issus (prítok Eufratu). Staroveké perzské tabule svedčia o tom, že ropa sa vo vyšších úrovniach spoločnosti používala na liečivé účely a osvetlenie. Prvé ropné vrty sa vykonávali v Číne v 4. storočí n.l. Ich hĺbka bola okolo 240 m. V Japonsku v 7. storočí bola ropa známa ako „horiaca voda“. Prvé ulice Bagdadu boli vydláždené asfaltom, vyrobeným z ropy, ktorá bola dostupná na […]

Continue Reading

Chceme žiť dlhšie? Musíme znížiť znečistenie ovzdušia.

Už je to dokázané štatistickým testom, ktorého výsledky uviedol časopis New England Journal of Medicine. „Je to veľmi upokojujúce,“ hovorí Dr. Douglas Dockery, jeden z troch autorov spomínaného štúdia a environmentálny epidemiológ Harvardskej školy verejného zdravia (Harvard’s School of Public Health). “Môžeme pozorovať niekoľko prínosov regulácie znečistenia ovzdušia v posledných 20-30 rokoch.” Pre dosiahnutie presných výsledkov bolo treba spraviť dôkladnú analýzu údajov o znečistení a dĺžke života v 51 mestách v USA, za 21 ročnú periódu od 1979 do 2000. Zistili, že dĺžka života sa vo všetkých sledovaných mestách zvýšila v priemere takmer o 3 roky (z 74 na 77). […]

Continue Reading

Odpad náš každodenný…

Každodenný život pre Slovensko znamená 4571,64 t komunálneho odpadu denne, čo predstavuje 1 668 648 t ročne (v roku 2007).  Na jedného obyvateľa pripadá 309 kg za rok, teda 0,846 kg za deň. Keby každý obyvateľ znížil toto množstvo len o 5 g, celková ročná produkcia komunálneho odpadu (ďalej KO) by sa znížila o 10 990 t. Podľa ŠÚ SR je množstvo vyseparovaných zložiek KO 16 kg na obyvateľa. Množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu je na úrovni 15 kg. Od roku 2010 však obce a mestá  budú musieť zaviesť povinný separovaný zber papiera, plastov, skla, kovov a biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpad). […]

Continue Reading

Čo znamenajú recyklačné symboly na obaloch?

Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov. Číselné označenie Písomný znak – skratka Materiál Plasty 1 PET polyetylén tereftalát 2 HDPE polyetylén veľkej hustoty 3 PVC polyvinylchlorid 4 LDPE polyetylén malej hustoty 5 PP polypropylén 6 PS polystyrén Papier a lepenka 20 PAP vlnitá lepenka 21 PAP hladká lepenka 22 PAP papier Kovy 40 FE oceľ 41 ALU hliník Drevo 50 FOR drevo 51 FOR korok Textil 60 TEX […]

Continue Reading

Zateplenie z novín

Rakúska firma Isocell vyrába celulózovú izoláciu ročne z 500 tisíc ton novinového papiera. Polovica produktov putuje do Nemecka, tretina zostáva v Rakúsku, zostatok ide do Belgicka, Švajčiarska a iných krajín. Výroba celulózovej izolácie prebieha v závode v Hartbergu (Steiermark), výhradne z triedeného novinového papiera. Vytriedený novinový papier sa rozdrví, následne sa melie v špeciálnom mlynu, ktorý papier rozloží na vlákna. Do vzniknutej vatovitej hmoty sa pridáva boritá soľ, s účelom zníženia horľavosti, zabránenia plesnenia, odpudzovania hmyzov a iných škodcov. Na stavbu sa izolácia prepravuje vo vreciach. Do priestoru určeného na zateplenie sa izolačná hmota dopraví vyfukovacím strojom – vyfukovacia hadica […]

Continue Reading

Úvod

Vitajte, práve čítate prvý príspevok kooperatívneho blogu zelenestranky.sk. Nebudem tu rozoberat osobné informácie, nie je to v tomto momente podstatné. Chceme písať o tom, čo nás zaujíma a baví: ekológia, ochrana životného prostredia, veda, technologické novinky z oblasti alternatívnych zdrojov energie. Wil, Monika

Continue Reading