Category: Odpady

Odpad náš každodenný… »

Každodenný život pre Slovensko znamená 4571,64 t komunálneho odpadu denne, čo predstavuje 1 668 648 t ročne (v roku 2007).  Na jedného obyvateľa pripadá 309 kg za rok, teda 0,846 kg za deň. Keby každý obyvateľ znížil toto množstvo len o 5 g, celková ročná produkcia komunálneho odpadu (ďalej KO) by sa znížila o 10 [...]

Čo znamenajú recyklačné symboly na obaloch? »

Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.

Číselné označenie
Písomný znak – skratka
Materiál

Plasty

1
PET
polyetylén tereftalát

2
HDPE
polyetylén veľkej hustoty

3
PVC
polyvinylchlorid

4
LDPE
polyetylén malej hustoty

5
PP
polypropylén

6
PS
polystyrén

Papier a lepenka

20
PAP
vlnitá lepenka

21
PAP
hladká lepenka

22
PAP
papier

Kovy

40
FE
oceľ

41
ALU
hliník

Drevo

50
FOR
drevo

51
FOR
korok

Textil

60
TEX
bavlna

61
TEX
vrecovina, juta

Sklo

70
GL
bezfarebné sklo

71
GL
zelené sklo

72
GL
hnedé sklo

Kompozity
C [...]