Dotácia na slnečné kolektory sa zdvojnásobí

Množstvo potvrdení pri predkladaní žiadostí o štátne dotácie na slnečné kolektory je hlavným dôvodom, prečo doteraz za 2 mesiace podalo žiadosť o dotácie len o niečo viac ako 100 záujemcov. A to napriek tisíckam ľudí, ktorí sa cez internet či telefonicky informovali o podmienkach na ich pridelenie. Ak návrh ministerstva prejde, žiadatelia o dotáciu na slnečné kolektory do 8 štvorcových metrov (m2) by mohli získať 200 eur (6025 Sk) na m2 absorpčnej plochy namiesto doterajších 100 eur (3013 Sk).

Žiadatelia – fyzické osoby už nebudú musieť k žiadosti pripájať potvrdenia príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči nim žiadne nedoplatky. Potrebný už nebude ani výpis z registra trestov. Tieto doklady nebudú potrebovať ani správcovské spoločnosti a združenia vlastníkov bytov. Navyše im odpadne povinnosť pripájať čestné vyhlásenie, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania.

viac info:
sme.sk
zive.sk

V Sereďi chcú byty vykurovať geotermálnou vodou

[sme.sk] Mesto hľadá investora, ktorý by sa spolupodieľal na projekte vykurovania bytov geotermálnou vodou. Jeho podmienkou je geotermálny vrt, ktorý si vyžiada náklad okolo 3,3 milióna eur. Poslanci sa problematikou zaoberali na svojom aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zdroj geotermálnej vody je v intraviláne mesta, smerom na obec Dolná Streda. Prieskumy dokázali, že sa tam nachádza dostatok vody, využívajú ju už aj v Galante a Sládkovičove, informoval TASR zástupca primátora Serede Peter Rampašek.

zdroj: sme.sk

Podívajte sa, ako vzniká slnečná elektráreň

Žíšov – Třináct tisíc slunečních panelů montují v současnosti na několikahektarové ploše na poli nad Žíšovem zaměstnanci soukromé firmy. Jedna z největších slunečních (odborně fotovoltaických) elektráren v České republice má zahájit zkušební provoz v polovině května letošního roku.

slnečná elektráreň

zdroj: denik.cz

Pozrite si fotky stavby

Dotácia na slnečné kolektory: chcú nezmyselné potvrdenia

[sme.sk] Kto chce žiadať od štátu peniaze na alternatívne zdroje, musí dať potvrdenie od Sociálnej a zdravotnej poisťovne, že nie je jej dlžníkom. U zamestnancov to však nejde.

Čo všetko treba splniť a priložiť k žiadosti, sa dozvedia záujemcovia z textu znenia programu. Paradoxne je to byrokracia, ktorá jeho rozbehnutie môže spomaliť. Ak sa dotknuté inštitúcie medzi sebou dodatočne nedohodnú, do problémov sa dostanú žiadatelia – zamestnanci. K formuláru totiž musia priložiť aj potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že voči nim neevidujú nedoplatky. „Ide o nedorozumenie.

Zamestnanec neodvádza poistné, takže nemôže byť ani dlžníkom,” povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Je scestné, aby predkladal takéto potvrdenia. Ak by to ministerstvo hospodárstva takto vykladalo, museli by sme sa ohradiť, pretože by sme boli zavalení absolútne zbytočnými žiadosťami,” dodal.

Žiadateľ, ktorý je zamestnaný, nemá ako predložiť podobné potvrdenie zo zdravotnej poisťovne. „Všeobecná zdravotná poisťovňa vydáva takéto potvrdenie platiteľovi poistného, teda zamestnávateľovi, nie zamestnancovi,” povedala jej hovorkyňa Petra Balážová. Podobne odpovedali aj z poisťovne Dôvera.

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že tieto podmienky museli do programu dať, pretože im to prikazuje zákon o rozpočtových pravidlách v gescii ministerstva financií. To tvrdí, že v prípade zamestnancov si podmienky môže stanoviť rezort hospodárstva. Čo má robiť občan, včera nik nevedel povedať.

zdroj:ekonomika.sme.sk

Dotácia na slnečné kolektory a kotol na biomasu

[sme.sk] Vláda SR vyčlenila 8 miliónov eur na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy. Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach pripravilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a je účinný od 20. apríla 2009.

Výška dotácie je pre slnečné kolektory určená na 100 eur (3012,6 Sk) za štvorcový meter (m2) inštalovanej plochy slnečných kolektorov do 8 m2 vrátane pre rodinné domy, nad plochu 8 m2 je určená na 800 eur (24.101 Sk) a 50 eur (1506,3 Sk) za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov. Pre bytové domy je výška dotácie určená na 100 eur za m2 inštalovanej plochy slnečných kolektorov; plocha pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt v bytovom dome.

Pre rodinné domy je výška dotácie na kotly na biomasu určená na 25 % z ceny kotla na biomasu. Maximálna výška dotácie na kotol na biomasu predstavuje 830 eur (25.005 Sk). Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk.

Formuláre na žiadosti: www.economy.gov.sk/dotacie-na-slnecne-kolektory-a-kotly-na-biomasu/129520s

zdroj: sme.sk

Ako znížiť náklady na výrobu tepla? Príklad z praxe.

Obytný dom v Bardejove má oproti vedlajšiemu obytnému domu náklady na vykurovanie a ohrev TUV o viac ako 40% nižšie. Ako to dokázali? Teplo si vyrábajú sami. Pred niekoľkými rokmi sa odpojili od centrálneho dodávateľa tepla, zateplili strechu a namontovali slnečné kolektory. Viac info vo videu.

Zdroj: markiza.sk, Relácia: Dnes, 17.4.2009

V Protivíně vzniká najväčšia solárna elektráreň v ČR

[ekolist.cz] Energetická skupina Energy 21 spustila do zkušebního provozu fotovoltaickou elektrárnu v Protivíně na Písecku. Zařízení, které mění sluneční svit na elektřinu, se po úplném dokončení s instalovaným výkonem 3,5 megawattu stane největším solárním parkem v ČR. K tomu má dojít na podzim. Primát zatím drží Dívčice na Českobudějovicku. Tamní objekt s výkonem 2,85 megawattu spustila Energy 21 v prosinci.

Se stavbou protivínského parku se začalo loni v listopadu. Než bude dokončen, technici namontují téměř 80 000 solárních panelů a položí přes 500 kilometrů kabelů. Ročně má elektrárna vyrobit 3850 megawatthodin proudu, a ušetřit tak přes 4000 tun emisí CO2.

Fotovoltaika je podle starosty pětitisícového Protivína Jaromíra Hlaváče vnímána v Česku pozitivně. Projekty jsou ekologické a nijak neruší okolí ani obyvatele. “Fotovoltaický park společnosti Energy 21 se nachází za městem mimo oblast plánovaného rozvoje města. Jeho výstavba místní nijak neomezuje,” dodal Hlaváč.

Zdroj: www.ekolist.cz

Rozvoj veternej energetiky v ČR sa tento rok spomalí

Příčinou je hlavně negativní postoj krajských samospráv, řekl ČTK na dnešním semináři k větrné energii předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michal Janeček.

V Česku je v současné době zhruba 120 větrníků s instalovaným výkonem 150 MW. Podle Janečka má Česká republika potenciál až 2700 MW. “Náš střednědobý cíl na příští čtyři až pět let je instalovaný výkon kolem 1000 MW,” dodal. Současný počet větrných parků přímo zajišťuje zhruba stovku pracovních míst.

Česko si nicméně vede dobře v porovnání například se Slovenskem, které má instalované 3 MW větrné elektřiny, Maďarsko pak má 127 MW. Zaostává naopak za Rakouskem, které má kapacitu téměř 1000 MW. Regionálním i celoevropským rekordmanem výroby elektřiny z větru je Německo, které vyrábí více než 23.000 MW elektřiny z větru.

Viac na: financninoviny.cz

Štát rozdá na zatepľovanie 70 miliónov eur

[sme.sk] Všetky peniaze, ktoré získal štát predajom emisných kvót v roku 2008 pôjdu na zatepľovací program. „O túto sumu bude zvýšený štátny fond rozvoja bývania.“ O technických detailoch ešte budú rokovať. Koaličná rada hovorila aj o ďalšom získavaní peňazí, napríklad predajom štátnych dlhopisov.

viac na: Štát rozdá lesom a na zatepľovanie desiatky miliónov eur

Energia zo Slnka – solárne články

Ak by nám Slnko – rovnako ako iní dodávatelia energie – vyfakturovalo množstvo slnečnej energie vyžarované  na našu strechu, platili by sme niekoľko tisíce Eur ročne.
Jednou z možností ako využiť solárnu energiu je výroba elektrickej energie pomocou solárnych článkov. O možnostiach výroby energie  pomocou slnečných kolektorov napíšeme nabudúce. Slnečné kolektory sa používajú hlavne na výrobu teplej užitkovej vody – TUV, pri vhdoných podmienkach aj na kúrenie.

Na trhu je ich viacero typov slnečných článkov, ktorí sa líšia materiálom, z ktorého sú vyrobené, rozmermi, účinnosťou, cenou a životnosťou.
Voľba medzi jednotlivými typmi závisí na jednej strane od využívania, na strane druhej od hrúbky našej peňaženky. Čím lepšie poznáme svoju energetickú spotrebu, tým ľahšie sa dá plánovaný solárny systém prispôsobiť k vlastným požiadavkám.

BIPV panel (Integrovaný do strechy)

BIPV panel (Integrovaný do strechy)

V každom prípade sa oplatí požiadať o radu odborníka, ktorý nám spoľahlivo určí energetickú potrebu, jej časové rozloženie, geografickú polohu domu a jeho orientáciu k svetovým stranám, množstvo slnečných hodín v roku, potenciálne vhodné miesta na streche k uloženiu solárnych článkov, a podľa týchto parametrov navrhne najvhodnejší typ a kapacitu  solárneho systému. Konzultujme s ľuďmi, ktorí už takýto systém používajú.

Vzhľadom na zvyšujúce sa ceny energie je určite vhodné aspoň porozmýšľať o investícii do solárneho systému, a to aj vtedy, keď sa nám investícia na prvý pohľad zdá priveľká. Solárne systémy sú totiž po správnom plánovaní a realizácii funkčné dlhú dobu s minimálnou údržbou, pričom vyprodukovaná energia je prakticky zadarmo.

Návratnosť investície závisí hlavne od rozmerov a kapacity solárneho systému a od trhových cien energie. Návratnosť systémov s väčšou kapacitou je v súčasnosti 20-30 rokov, ale so zvyšovaním cien energie sa táto doba postupne skracuje.

Energiu vloženú do ich výroby moderné solárne články vyprodukujú za 1,5-7 rokov. Ich účinnosť premeny energie je 15%, životnosť je aspoň 30 rokov. Lepší výrobcovia poskytujú 10-ročnú záruku, aj viac.

Nabudúce by som chcel detailnejšie opísať typy článkov, ich uplatnenia, výhody, nevýhody. Ak mate nejaké otázky, píste do komentárov.

Ďalšie zaujímavé informácie:
Slovenská inovačná a energetická agentúra – http://www.sea.gov.sk
Praktický sprievodca obnoviteľnými zdrojmi energie v Európe a na Slovensku – http://www.ozeport.sk